Hur fungerar Google Analytics?

Det här inlägget är en del av en större kurs i digital marknadsföring.
Läs allt om kursen i digital marknadsföring här.

Google Analytics är det valda mätverktyget bland många stora företag och organisationer idag.

Således är det sannolikt att du kommer stöta på Google Analytics många gånger under ditt arbetsliv!

… Och därför extra viktigt att vi väljer att fokusera på just GA (som det ofta kallas), istället för andra mätverktyg.

Faktum är att det finns många alternativ, både för den nyfikna, och den med än mer specifika krav på sitt mätverktyg.

Men i ärlighetens namn, så räcker GA gott. 

Grunderna i Google Analytics

Ingen guide i Google Analytics är komplett utan en genomgång av grunderna i verktyget.

Det är först efter vi klätt av GA det första lagret, som dom verkliga insikterna kommer till oss.

Så håll i hatten. Nu kör vi!

Kontostrukturen

Google Analytics använder en hierarki för att strukturera och hantera dina olika webbplatser och appar (och andra mätplatser) på bästa möjliga sätt.

Strukturen ser ut som följande:
Google-konto > Google Analytics-konto > Egendomar > Vyer

Ditt Google-konto
Högst upp i strukturen sitter ditt Google-konto.

För att arbeta med Google Analytics krävs det att du använder dig ut av ett Google-konto.

Under ditt Google-konto har du möjlighet att hantera flera konton.

Detta är till exempel viktigt om vi arbetar på en byrå där varje kund (med största sannolikhet) kommer ha ett helt eget Google Analytics-konto.

Det är även genom ditt Google-konto som du skapar nya konton eller tilldelas tillgång till andra företags Google Analytics-konton.

Google Analytics-konto
Konton är samlings- och åtkomstpunkten för Analytics.

Det är här alla olika sidor du äger och dylikt samlas under.

Hur du väljer att strukturera dina Google Analytics-konton är upp till dig.

Ett vanligt sätt är att ha ett övergripande Google Analytics-konto (ett för hela företaget).

Under det övergripande kontot samlar du alla dina sajter.

Ett annat vanligt sätt är att ha ett Google Analytics-konto per sajt.

Egendomar
En egendom är din hemsida, app (eller annat som du vill, och kan mäta med Google Analytics).

Det är på egendomsnivån som varje hemsida separeras.

… och det görs genom ett ID (mer om det senare).

Vyer
Google definierar en vy så här: “Vyn är din åtkomstpunkt till rapporter och visar data från en egendom på ett fördefinierat sätt”.

Du har själv möjlighet att bestämma hur din vy ska presentera data.

Det är inte ovanligt att exempelvis exkludera data från utvecklingsmiljöer eller trafik från ditt kontor (eran IP adress).

Läs mer om GA:s hierarkier här.

Hantera användare
Du kan i Google Analytics välja vilken nivå du vill ge en användare (ett Google-konto) tillgång till.

Ett vanligt exempel är att en person som enbart arbetar med analys enbart har tillgång till den huvudsakliga vyn i ett Google Analytics-konto.

Om du ska ge tillgång till ditt Google Analytics-konto, fundera då på vilken nivå som bäst lämpar användarens behörighet och kompetens.

Hur fungerar insamlingen av data?

Varje egendom tilldelas ett unikt ID.

Med det unika ID:et kan Google Analytics läsa av för vilken sida trafiken är menad.

Det gör dom genom att du tillsammans med ditt ID har implementerat en spårningskod.

Spårningskoden är universell, vilket innebär att det unika ID:et är det som särskiljer din sida från andra sidor.

Protip: I praktiken innebär det att vem som helst med tillgång till ditt unika ID kan skicka trafik till din sida. Om du upplever problem med spam-trafik, överväg att byta till mätning med GTM.

Implementera din tracking-kod

Vi kan installera Google Analytics på flera olika sätt.

Välj det sättet som passar din verksamhet bäst.

Standardimplementering: Javascript
Det enklaste sättet att implementera Google Analytics på, är genom att implementera spårningskoden direkt in på din sida.

Spårningskoden får du tillgång till när du skapar ditt Google Analytics-konto eller under Google Analytics > Administratör > Egendom > Spårningsinformation > Spårningskod.

Ett exempel på Google Analytics spårningskod. Ett exempel på Google Analytics spårningskod.
Se alltid till att implementera spårningskoden innan avslutningen av head-taggen </head>.Genom att göra det säkerställer du att spårningskoden laddas in så fort som möjligt, och att du inte missar användare som vänder innan sidan hunnit ladda färdigt.Google Tag Manager
GTM (som det även kallas) är tagghanteringsverktyg där vi kan implementera javascript genom ett förenklat gränssnitt.Vanligt är att företag använder Google Tag Manager för att implementera Google Analytics standardkod, samt mer avancerade implementeringar.GTM används bland annat ofta för att implementera liknande javascripts-baserad mätning såsom Facebook Pixel.Min rekommendation är att använda GTM om du är intresserad av att göra med avancerade analyser i Google Analytics (såsom mätning av olika interaktioner).Measureschool har grymma guider för dig som vill lära dig Google Tag Manager.

Andra metoder
Software Development Kit, SDK (för dig som vill mäta en app).

Data import (för dig som vill importera data till Google Analytics. Viktigt är att ha en gemensam nyckel!).

Measurement Protocol (för dig som ex. vill importera offlinebeteende från en butik till Google Analytics).

Om du inte redan har installerat Google Analytics, så måste du göra det för att kunna följa analysdelen av den här kursen på ditt företags sida.

Om du inte vill utgå från ditt företag finns demokontot som alla kan tillgå här.

För en fördjupning i att installera Google Analytics följ Googles instruktioner.

Vad händer när vi implementerat spårningskoden?

När vi implementerat spårningskoden på vår sida laddas den i två scenarion.

1. Varje gång hemsidan laddas in skickas data till Google Analytics servrar.

Bland annat skickas:

 • Information om sajten
 • Information om datorn (webbläsare, operativsystem)
 • Information om den refererande källan

2. Varje gång en ny sida laddas (eller om användaren interagerar på sidan) skickas en “träff” (engelska: “hit”) till Google Analytics servrar.

Hur processerar Google Analytics data från ett besök?

GA kategoriserar olika datapunkter.

I praktiken görs det här för att säkerställa att olika datapunkter (på olika nivåer), inte ska kombineras med varandra.

Faktum är att en viss typ av data i vissa fall inte går att kombinera med annan data.

Det här kallas vanligtvis för Google Analytics “Scope”.

Det här blir viktigare ju mer vi använder Google Analytics eftersom risken finns att du börjar testa att skapa rapporter med datapunkter som inte går att kombinera.

I värsta fall kan du få fram felaktig data som en konsekvens av detta.

För att lösa detta sorteras all data in i fyra nivåer:

Användare > Session > Träff > Produkt.

Användare
All data som samlas in på den här nivån faller till att beskriva vem det är som besöker din sida.

Ålder och kön är två datapunkter som tillfaller den här nivån.

Fördelen med data på den här nivån är att den kan kombineras sessioner, träffar och produkt.

Detta eftersom varje session och träff faller in under en användare.

Varje ny användare besöker en sida tilldelas användaren ett unikt användar-ID.

Det ID:et är i huvudsak kopplat till användarens enhet, och webbläsare.

Det innebär att om vi använder en ny enhet, eller webbläsare så skapas ett nytt ID, till trots att användaren har besökt en sida flera gånger tidigare.

Det skapas till och med ett nytt ID om vi besöker en sida genom ett privat fönster (inkognitofönster) i vår webbläsare.

Om din sida exempelvis utnyttjar någon typ av inloggning går det att använda cross-device-teknologi.

Session
En session motsvarar ett besök.

Datapunkter på den här nivån är alltså kopplade till det specifika besöket som en användare gör.

Notera att det inte finns ett tak för hur många sessioner som kan ske under en användare. (Likväl kan en användare nöja sig med ett enda besök).

Vilken källa som användaren kom ifrån är den urtypiska datakällan på den här nivån.

Data på sessionsnivån kan kombineras med data på träff- och produktnivån.

Men det blir till exempel mer problematiskt att fråga sig vilken källa en användare har (eftersom hen kan besökt sidan från flera olika källor).

En session avslutas efter 30 minuter av inaktivitet (enligt grundinställningarna).

En besökare som efter en inledd session, är inaktiv i 31 minuter, kommer om hen kommer tillbaka starta en ny session.

Träff
På den här nivån börjar vi mäta interaktioner som en användare gör under en session.

I praktiken innebär det att en session kan fördelas i två delar (tre huvudsakliga om du även räknar in e-handels-/produktinteraktioner):

 • Sidvisningar
 • Händelser (namnet GA använder för att beskriva en interaktion)

Om du enbart använder dig utav standardimplementationen av Google Analytics limiteras du till att mäta sidvisningar.

För att mäta en händelse krävs att vi aktivt registrerar dom träffarna. (Det krävs alltså mer javascript på din sida för att det ska gå).

En datapunkt på den här nivån går i regel inte att kombinera med data från dom två övre nivåerna.

Exempelvis faller tid på sida enbart varje sidvisning (eftersom en användare kan besöka en sida flera gånger under en session).

Produkt
Produktnivån är den sista nivån och används enbart om du implementerat e-handel på din sida.

Data på den här nivån går inte att kombinera med annan data.

Exempelvis kan du inte undersöka vilka som köpt en produkt och samtidigt genomfört en händelse som du mäter.

Kombinera sessioner och träffar

När du börjar laborera med att skapa egna rapporter märker du snart vilka kombinationer som ger konstiga resultat.

Ett exempel (klicka på länken för att läsa på om fler) på detta är om du kombinerar data från träffar och sessioner.

När du gör detta kommer det enbart vara den första träffen i varje session som mäts.

Är inte det här väl likt…?

Google Analytics struktur!

Ja, det är det. Det är med intention som indelningen i GA efterliknar det här mönstret.

Nivåerna och rapporterna motsvaras på det här sättet:

Användare –> Målgrupp

Session –> Förvärv

Träff & produkt –> Beteende & Konverteringar

Faktum är att om du kikar i rapporterna så ser du snabbt att rapporterna i Målgrupp innehåller alla mätvärden (såsom användare, session och sidvisningar) medan du enbart hittar mätvärdet sidvisningar inne i beteenderapporterna.

Dimensioner och mätvärden

Dimensioner är dom attribut som användaren får vid ett besök.

En dimension kan exempelvis vara en region eller källan som ledde en användare in till din sida.

Exempel på dimensioner:

Sida = En specifik sida inne på din sajt som användarna har besökt.
Exempelvis: www.example.com/example.

Källa = Den plats som användaren var på innan hen gick in på din sida.
Exempelvis: facebook.com.

Ett mätvärde är ett mängdmått som räknar upp antalet som fått en viss dimension tilldelad till sig.

Dimensionen sida med mätvärdet sidvisningar. Dimensionen sida med mätvärdet sidvisningar.

Jag rekommenderar Googles beskrivningar av dimensioner och mätvärden då dom ger svar på många tekniska frågor som är bra att ha för dig som vill ta certifikatet i Google Analytics.

Viktiga mätvärden att känna till

Det finns många mätvärden som går att mäta och det kan skilja sig stort från olika verksamheter, och infallsvinklar vad som är viktigt att undersöka.

Några mått används i stort sett av alla.

Notera att dom olika mätvärdena tillhör olika nivåer.

Användare (nivå: användare)

Mätvärdet användare mäter mängden användare på din sida.

En användare kombineras med dimensioner som beskriver denne, så som ålder och kön, men även vart användaren befinner sig.

Användare ska inte likställas med personer, då en person kan besöka en sida både genom flera olika enheter och olika webbläsare från en specifik enhet.

Antalet användare på en sida används ofta som mått för att beskriva hur populär en sida eller tjänst är.

Både tjänsterna http://www.kiaindex.se/ och https://ocast.com/sv-se delar information om hur högt användandet är på många svenska sidor.

Nya användare (nivå: användare)
Ett mätvärde som går sidledes med användare är nya användare.

En ny användare är en person som aldrig tidigare har besökt din sida från den enheten – och som därmed tilldelas ett helt nytt unikt ID.

Sessioner (nivå: session)

Sessioner är ett mängdmått på hur många besök du fått (notera att din sessionslängd påverkar detta).

En användare kan till exempel ha 100 sessioner, och varje sessions representerar ett (i stort) besök på din sida från den specifika användaren.

Besök och session är dock inte att likställa.

Protip: Inte heller är klick och sessioner är inte samma sak. En användare som klickar på din annons kan exempelvis klicka flera gånger, vilket i så fall skulle leda till fler klick än sessioner. Mer om det här.

Genomsnittlig sessionslängd (nivå: session)
Ett annat populärt mått är den genomsnittliga sessionslängden.

Den berättar bokstavligen hur länge i genomsnitt varje besök varar.

Sidvisningar (nivå: träff)

En sidvisning är en visning av en specifik sida under en session.

Det innebär att du kan ha flera sidvisningar under varje session.

Varje gång en ny sida laddas räknas det som en ny sidvisning på den specifika sidan.

Protip: En sidvisning kallas skärmvisning om du undersöker data från en app.

Sidvisningar / sessioner
Ett vanligt mått att mäta är sidvisningar per session.

Beroende på vilken typ av verksamhet du har kan det både vara positivt och negativt ju fler sidvisningar dina besökare har.

Unika sidvisningar (nivå: träff)
Vanliga sidvisningar räknar återbesök på en specifik sida.

Unika sidvisningar är tvingande på så sätt att varje sida bara kan få en unik sidvisning under en session.

Avvisningar & avvisningsfrekvens (nivå: session)

En avvisning (engelska: bounce) är en person som gått in på en sida och lämnat sidan utan att ha interagerat med den specifika sidan på något sätt.

Avvisningsfrekvensen (engelska: bounce rate) är således andelen besökare som valt att avsluta sitt besök på den sidan.

Avvisningsfrekvens är generellt något som du vill hålla lågt, om du vill att användarna ska stanna på din sida.

Protip: Om din bouncerate är nära 0% är det sannolikt att något triggar två träffar när besökaren går in på din sida. Undersök i så fall om så är fallet och tabort den felande träffen. Vanligt är att bounce rate ligger runt 20%-100%.

Antal händelser (nivå: träff)

För att mäta interaktioner inne på din sida krävs att du aktivt väljer att mäta dom.

För att göra det behöver du gå in och markera vilka interaktioner det är som du vill mäta.

Mätvärdena för att mäta händelser heter i Google Analytics “Totalt antal händelser” samt “Unika händelser”.

Mer om händelser hittar du här och om hur du installerar händelser på din sida hittar du här.

Protip: Om du är osäker på vad definitionen och resultatet från ett mätvärde eller en dimension är i Google Analytics så kan du hålla musen över frågetecknet som alltid visas när olika dimensioner och mätvärden visas.

Det här inlägget är en del av en större kurs i digital marknadsföring.
Läs allt om kursen i digital marknadsföring här.

Dimensionerna som Google Analytics tillhandahåller öppnar upp för många olika typer av analyser.

I det här avsnittet går vi igenom flera viktiga områden både att mäta och analysera, allt med utgångspunkt i dimensionerna.

Dimensionerna vi pratar om lägger grunden för fortsatt arbete, och för att du enklare ska kunna ta fram mer avancerade rapporter som mer aktivt kan hjälpa dig och ditt företag.

Målgruppen

Den första området du möts av i Google Analytics är målgruppen.

Här får du lära dig om dina besökare.

Hur många är dom?

Vilka är dom?

Målgruppsdatan är uppdelad i flera olika dimensioner.

Demografiska & geografiska dimensioner

Dessa dimensionerna är beskrivande för användaren.

Vem är hen?

Ålder, kön, språk, intressen är dimensioner som beror på data som Google fått in.

Om en användare inte delar med sig av denna informationen tilldelas användaren inte ett värde i dom.

Notera att du måste själv gå in och aktivera demografisk data i Google Analytics.

Det gör du enklast genom att gå till någon av dom två demografiska rapporterna, till exempel: målgrupp > demografi > ålder.

Vilka dimensioner finns under det här området då:

Ålder – vilka åldrar har dina besökare? Delas in i span om: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 & 65+.

Kön – vilket kön har dina besökare? Delas in som man eller kvinna.

Plats – vart befinner användaren sig? Delas in på områden: land & region.

Språk – vilket språk talar användaren? Dimensionen språk baseras på inställningen som användaren har i sin webbläsare (och vilket språk din hemsida har).

Intressen – vilka intressen har användaren? Google har information om användares intressen. Om Google kan identifiera en användare avläser den dess intressen.

Kul fakta: Om du har ett konto på Google så kan du läsa av vad Google känner till om dig. Mer om det hittar du här.

Tekniska dimensioner

Hur en användare läser av din sida är ofta en stark indikation på olika problem, eller fördelar med hur din sida presenteras för användaren.

Tekniska dimensioner används således en hel del för analys av din sidas välmående.

Men dom säger även en hel del om dina användare, och vilka dom är.

Enhet – Från vilken enhet kommer dina användare? Dator? Iphone?

Operativsystem – Vilket operativsystem användes vid besöket? iOS? Android? Windows?

Webbläsare – Vilken webbläsare användes? Chrome? Safari?

Nätverk / internetleverantör – Vilket nätverk / internetleverantör användes?

Skärmstorlek – Vilken var användarens storlek på skärmen?

Förvärv

Google Analytics andra område är förvärv, som handlar om vart användarna kommer ifrån.

Hur hittade användarna till din sida?

Källor

Dimensionen källor är den direkta platsen (sida eller annat) som användaren kommer från när dom gick in på din sida.

Om jag länkar från denna sidan in till en annan sida, och du som besökare går in på sidan från länken så kommer denna sidan vara källan.

Alla användare får en källa när dom besöker en sida.

Olika källor tagna ur Google Analytics. Olika källor tagna ur Google Analytics.

Medium

På samma sätt som en användare alltid tilldelas en källa så får dom även alltid ett medium.

Dimensionen medium beskriver egentligen bara vilken media användarens källa är.

Medium används således för att enklare samla olika källor.

För att enklare analysera medium bör du känna till dom vanligaste varianterna.

Direct / (none) – Direkttrafik. Användare som skriver in din sida direkt i en webbläsare.

Organic – Organisk trafik / SEO-trafik / trafik från sökmotorssökningar. Användare som sökt i en sökmotor och klickat sig in på din sida. (Gäller ej betalda sökresultat).

Social – Trafik från sociala medier.

CPC (cost per click) / PPC (pay per click) – Betald trafik / SEM-trafik / trafik från betalda sökmotorssökningar. Användare som sökt i en sökmotor och klick sig in på din sida genom en annons.

Referral – Trafik från länkar (på andra sidor).

Affiliate – Trafik från företag som marknadsför din sida och dina produkter.

Email – Trafik från epost.

Display / CPM (cost per 1000) – Trafik från (display / banner) annonsering.

Källa / medium

Dimensionen källa / medium används för att identifiera specifika källor och medium, som är av extra hög relevans.

En källa kan till exempel ha flera medium beroende på hur trafiken kommit från sidan har sett ut.

Källor / medium tagna ur Google Analytics. Källor / medium tagna ur Google Analytics.

Standardkanalgruppering

Google har själva skapat en kanalgruppering av alla medium och källor för att enklare samla alla under rätt kategori.

Det är nämligen inte sällan att olika källor blir tilldelade fel medium.

Standardkanalgrupperingen som dimensionen heter är Googles försök att förbättra detta.

Protip: Det går även att skapa din egna kanalgruppering om du har vissa källor som ska tolkas på en specifikt sätt. Det gör du under adminstration > vy > anpassade kanalgrupperingar.

UTM-taggar

Genom UTM-taggar kan du själv styra hur du vill att Google Analytics ska läsa in dina besökare.

Genom att använda UTM-taggar definierar du vilken som är besökarens källa och eventuellt medium, kampanjnamn, kampanjord och innehåll.

På denna sida så kan du skapa dina egna UTM-taggar.

Där finner du även mer djupgående förklaringar om hur UTM-taggar fungerar.

I huvudsak är det essensiellt att använda UTM-taggar om du exempelvis arbetar med e-postmarknadsföring eller betald marknadsföring genom sociala medier.

I dom fallen är UTM-taggar det enda sättet att särskilja (exempelvis betald trafik från förtjänad) trafik.

Beteende på sida

När du vet var en besökare kommer ifrån är det dags att undersöka användarens beteende.

Beteendet mynnar ut i förståelse om dina användares resor, vilket innehåll som är relevant, och vad du kan göra för att förbättra din sajt.

Sida

Den första dimensionen att undersöka är sida.

En sida tilldelas en besökare så fort hen har besökt den specifika sidan.

På så vis blir en rapport med sidor fylld med alla sidor som besökts av besökarna.

Att undersöka specifika sidor är centralt i många delar av din analys, och ofta kan du härleda ett specifikt beteende till en viss sida.

Landningssida / målsida

Landningssidor (eller målsida som dimensionen heter inne i Google Analytics) är bokstavligen sidor som dina besökare har landat på.

Det är den första sidan som en användare ser vid sitt besök.

Landningssidor är hyper-relevanta för att se om dina användare gör vad du vill att dom ska göra i din kundresa.

Kommer dom från rätt sidor/annonser och går dom vidare i processen som du vill?

Utgångssida

Utgångssidor är likt landningssidor, bara att dom istället visar den sista sidan som en användare besöker under sin session.

Webbplatssökningar

Vad en användare söker på inne på din sida säger mycket om dina besökares förväntningar och viljor.

Det är därför centralt att följa vad en användare söker på inne på din sida genom Google Analytics webbplatssökningar.

Händelser

För alla interaktioner som en användare utför så finns händelser (engelska: events).

Händelser är av dig bestämda interaktioner som skickar över information till Google Analytics.

En händelse mäts som totalt antal, eller unikt utförda händelser.

Händelser är uppdelade på tre huvudsakliga dimensioner.

Händelsekategori – Indelningen av händelsen, vad tillhör den för kategori?

Åtgärd vid händelse – Vad är det användaren gör när den klickar på knappen?

Händelsenamn – Namnet kan vara mer specifikt vad händelsen heter, om det exempelvis är en pdf som användaren ska ladda ned.

Google har egna mer utförliga beskrivningar av händelser här.

Protip: Smarta namngivningar på dina händelser kan ge många fler insikter än om du håller dig till Googles namngivningskonventioner. En händelse kan exempelvis beskriva vilken sida händelsen sker på, eller vad som händer när användaren klickar. Ett exempel kan vara olika typer av klick utåt från sidan in till andra sidor.

Konverteringar

En konvertering sker när en användare gör det du vill att den ska göra – dvs. måluppfyllelse.

Konverteringar kan exempelvis vara ett köp, en nedladdad pdf eller att användaren lämnat sin e-postadress.

Konverteringar är det mest fundamentala måttet som finns att mäta då det är centralt för din verksamhet.

Det är även oftast starkt kopplat med värderingar av användare såsom livstidsvärde.

Konverteringar är så pass viktiga att det finns ett eget område kring dom: konverteringsoptimering – som handlar om att analysera och optimera för fler konverteringar.

I Google Analytics mäts konverteringar på flera olika sätt.

I huvudsak är dom kopplade till händelser, då det är oftast en händelse som krävs för att en användare ska genomfört ett mål.

Målsättningar

Det vanligaste sättet att mäta konverteringar i Google Analytics är att ställa in mål.

Målsättningar hjälper dig göra snabbare analyser, då dom kan användas i samband med andra rapporter – och på så vis ge dig en klarare bild om användare i den rapporten konverterar.

Du ställer in vilka målsättningar du vill jobba mot in inne i administratör > vy > mål.

Begrepp: Attribution

Attribution handlar om att tilldela ett konverteringsvärde till på ett förbestämt sätt till en källa.

Sista klicksmodellen innebär till exempel att det är den källan som användaren sist kom ifrån som tilldelas hela konverteringen.

Det går att jobba med attribution på flera sätt, exempelvis genom att tilldela olika värde till olika kanaler.

Genom det kan du ta reda på hur mycket du kan spendera i varje kanal.

Ett kraftfullt sätt att göra det är genom att integrera det tillsammans med ditt livstidsvärde.

Du kan läsa mer om attribution här.

Tid

För att börja göra löpande uppföljning behövs tid.

Tid tas i uttryck som flera olika dimensioner.

 • Datum
 • År
 • Månad
 • Vecka
 • Dag
 • Timme
 • Minut

Protip: Vilka dimensioner som visar vilken typ av tid kan vara svårt att komma ihåg. Håll musen över frågetecknet som visas tillsammans med dimensionen så får du reda på hur datan presenteras.

Vilken nivå tillhör dimensionerna?

Den sista viktiga delen att fördjupa sig i när det kommer till dimensioner är vilken nivå (eller “scope”) dom tillhör.

Nedan följer en lista på dimensioner tillhörande dom olika nivåerna.

Notera att den inte är fullständig; om du undrar vilken nivå en dimension tillhör hittar du enklast svar genom att googla. 

Användar-nivån

 • Ålder
 • Kön
 • Intressekategori
 • Segment på marknaden
 • Land
 • Region
 • Stad

Sessions-nivån

 • Källa
 • Medium
 • Källa / Medium
 • Sökord

Träff-nivån

 • Sida
 • Sidtitel
 • Målsida (landningssida)
 • Sökterm
 • Händelsekategori
 • Åtgärd vid händelse
 • Händelsenamn

Produkt-nivån

 • Produkt
 • Produktkategori
 • Transaktion

Om du vill få en mer djupgående förklaring av alla nivåer (“scopes”) så kan du titta på den här videon.

Det här inlägget är en del av en större kurs i digital marknadsföring.
Läs allt om kursen i digital marknadsföring här.