Hur gör jag mina målgrupper digitala?

Det här inlägget är en del av en större kurs i digital marknadsföring.
Läs allt om kursen i digital marknadsföring här.

Hur väl känner du din målgrupp? I det här avsnittet av marknadsanalysen kommer vi gå igenom hur du kan hitta din målgrupp samt hur du på bästa möjliga sätt kan omvandla målgruppen till en persona. I första steget undersöker vi datainsamlingen.

Hur kan du identifiera din målgrupp?

Det finns både digitala och analoga metoder att samla in data på. Beroende på hur långt ditt företag har kommit, hur aktiva och stora ni är, så kommer olika element av målgruppsanalysen vara mer eller mindre viktiga. Fokusera på att välja och prioritera dom metoderna som passar ditt företag bäst.

Befintlig data

Om du redan har en befintlig verksamhet är det oftast smart att först undersöka din nuvarande målgrupp där. Baserat på vilka plattformar du är mest aktiv i, är tipset generellt att börja där. I de fall det går, rekommenderas även att undersöka användarna inom specifika områden (om det så är en specifik del av en sajt eller en viss typ av video på din youtube-kanal).

Google Analytics

Du kan hitta mycket om din befintliga målgrupp i Google Analytics. Som grund är det enklast att undersöka demografisk data – vem är din genomsnittsbesökare? För dig som vill djupdyka och som har sidor med olika segment är det ofta värdefullt att undersöka segmenten var för sig, och se om målgruppen skiljer sig åt. Ofta gör den det!

Från Google Analytics bör du notera data såsom:

 • Ålder
 • Kön
 • Intressen (dina sidor)
 • Intressen (Googles egna kategorier)
 • Geografisk positionering
 • Språk

Facebook insights

Facebooks insikter om dina användare samlas under Audience Insights. Insights fungerar som Google Analytics, fast för din Facebooksida och dina inlägg (och annonser). I Insights bör du undersöka vilka dina användare är, och vilka som interagerar med ditt varumärke på Facebook.

Från Facebook Audience Insights bör du notera data såsom:

 • Ålder
 • Kön
 • Intressen
 • Geografisk positionering
 • Språk

Youtube Analytics

För dom företag som driver Youtube-kanaler finns Youtube Analytics. Precis som övriga datakällor för befintlig data belyser Youtube Analytics i huvudsak demografisk data, och urvalet här är något mer begränsat.

Från Youtube Analytics bör du notera data såsom:

 • Ålder
 • Kön
 • Geografisk positionering
 • Språk
Målgruppsdata i Youtube Analytics Målgruppsdata i Youtube Analytics

Andra datakällor

 • Flera andra sociala medier, som till exempel LinkedIn och Instagram delger även dom data om dina användare. Undersök dom kanaler där du har en befintlig användarbas. Ta reda på vilka dom är, och vad dom gör. Läs mer om analys i avsnittet om Sociala medier.
 • DMP (eller Data management platforms) är en del av modern annonsering. En DMP hjälper i huvudsak publicister att samla in data om sina användare, så dom kan sälja den vidare. Läs mer om DMP:s under avsnittet om Annonsering.
 • Beteendet hos dina användare kan även det ge en förståelse om din målgrupp. Användarbeteende kan läsas av exempelvis genom så kallad mousetracking. Läs mer om användarbeteende under avsnittet om UX.

Nya målgrupper

Många startar upp utan någon data på målgruppen. Det är ofta ett misstag – målgruppsinsikter hjälper dig som företagare att ta bättre och fler grundade beslut. Data till nya målgrupper hittar du från diverse källor, alla med olika nischer. Välj de metoder som passar ditt företag bäst.

Sökordsresearch

Sökordsresearch är metoden att ta reda på vad användare söker på genom stora sökmotorer som Google och Bing. Sökordsresearch ger dig ofta en god förståelse om vilket befintligt beteende som finns inom ditt affärsområde, och vad dina användare aktivt letar efter.

Facebookgrupper

Facebook är potentiellt den mest kraftfulla källan till målgruppskännedom. I frontlinjen av detta är grupper på Facebook. En Facebookgrupp är en samling av människor som uttryckligen vill se/läsa/höra om ett specifikt ämne. För dig som marknadsförare är det en guldgruva av information. En analys av Facebookgrupper följer x enkla steg.

 1. Identifiera Facebookgrupper som på bästa möjliga sätt berör ditt affärsområde.
 2. Identifiera gruppens övergripande målgrupp, hitta den genomsnittliga användaren.
 3. Välj ut några användare som du tycker motsvarar målgruppen i gruppen. Gå in på användarnas profiler och försök att hitta data på: kön, ålder, plats, familjestatus, boende, jobb etc. Ju mer data du kan få desto bättre.
Instagramsidor

Instagramsidor fungerar precis som facebook grupper. Människor har aktivt visat sitt intresse för en sida. Metoden för att ta fram målgrupper genom sidor på Instagram är identiskt med grupper på Facebook.

Facebook ads målgruppsdata

Facebooks USP (unique selling point) är informationen dom har om sina användare. Det är data som dom gör tillgängliga till oss marknadsförare genom deras annonseringsverktyg. Det här är data som kan vara mycket användbar för att enklare identifiera olika målgrupper. I huvudsak kan du ta reda på storleken på olika demografiska mått, olika intressekategorier samt användarnas platstillhörighet.

För att hitta information om olika målgrupper använd Facebook Audience Insights.

Quora och andra forum

Quora.com är ett gigantiskt frågeforum med frågor och svar på dom flesta företags affärsområden. Undersök vad dina användare frågar om dina produkter och tjänster, och vilka svar som dom får. Undersök även profilerna som svarar och ställer frågorna i så hög grad som möjligt.

Den här metoden går att applicera på andra forum med. I huvudsak fungerar det om du har nischade forum inom ditt affärsområde.

Rescensionsdata

Säljer du en vara eller en tjänst som kan recenseras? I så fall är det aktuellt att undersöka vad användarna skriver. Vilka hinder upplever dom? Vad gillar dom? Undersök även användarna som valt att recensera. Vilka är dom?

Enkäter

Ett enkelt sätt att samla data är att fråga människor vad dom tycker. Enkäter är det enklaste sättet att göra det på. Du kan själv skapa enkäter gratis genom Google Forms eller Typeform.

Traditionella metoder

Utöver dom digitala metoderna finns flera sätt att samla data från målgruppen där du träffar användarna i person. Vanliga metoder som digitala marknadsförare använder sig utav är intervjuer och fokusgrupper.

Användartester

Användartester använder du ofta i produktutveckling och tester av produkter. Men det kan även vara en metod för att närmare förstå din målgrupps behov och beteende. Med hjälp av användartester kan du på så sätt optimera dina målgruppsinsikter.

Skapa en persona

Vad är en persona?

Personas är specifika beskrivningar av en målgrupp uttryckta genom fiktiva personer baserade på data. Företag skapar personas för att förenkla processer samt att på ett enklare sätt sätta sig in i vad kunden faktiskt vill ha.

Några huvudsakliga användningsområden för personas är:

 • Målgruppsidentifiering och -hantering
 • UX-produktutveckling
 • Design
 • Strategiska beslut
 • Marknadsföring: hjälper till att rikta din marknadsföring på rätt sätt.

Skapa en persona

Målgruppsdata

Personas ska alltid vara byggda på faktisk data. En persona är ett verktyg för att fatta grundade beslut. Utan en förankring i målgruppsdata, blir din persona snabbt verkningslös.

Se till att minst basera din persona på en datakälla (helst flera).

Identifiera områden

Med grund i din målgruppsdata bör du identifiera en eller flera målgrupper. Det är inom dessa områden som du bör basera dina personas. Se till att fokusera på att bygga arbetet på noga utvalda målgrupper. Företag har ofta flera målgrupper. Varje persona som du gör bör således representera en specifik målgrupp.

Målsättning

Jobba gärna med tydliga målsättningar när du skapar dina personas. Det är enkelt att genomföra personas som sedan lämnas till glömska. Aktivera istället dina personas direkt, med handlingsplaner och integreringar som aktivt påverkar företaget – om det så är affärsstrategiska beslut som ska tas, eller förtydligande om målgruppen som skall marknadsföras mot. I den här kursen fokuseras på det senare.

Vem är din persona?

Baserat på din målgruppsdata och ditt valda område så kan du svara på dessa frågorna (så gått det går, generalisera något) för att närmare identifiera vem din persona är:

 • Vad heter hen?
 • Vad har hen för kön?
 • Hur gammal är hen?
 • Har hen familj?
 • Vilka intressen har hen?
 • Vad gör hen (jobb, erfarenheter etc.)?
 • Vad söker hen på?
 • Vilka tekniska hjälpmedel använder sig hen av?
 • Var befinner hen sig?
 • Vilka varumärken associeras hen med?

Med svar på frågorna har du grundstommen till din persona. Följande steg ämnar att göra din persona mer verklig.

Din personas bakgrund

Utifrån den data du samlat in och frågorna du besvarat. Ge din persona en bakgrund, en historia. En persona ska efterlikna en verklig person, och ska i hög grad tilltalas som en person. Genom att ge din persona en bakgrundshistoria gör du hen enklare att relatera till.

Din personas motivationer

Baserat på olika beteenden som din målgruppsdata visar på. Beskriv din personas vilja, vilka motivationer som hen har. Med din personas motivation kan du enklare få en bild av vilket beteende du kan förvänta dig utav hen.

Förankra din persona

För att förankra en persona krävs en väl genomförd process och en tydlig bild av vem personan är. Målet är att ha en verklig person som företaget i sin helhet kan referera till.

“Vi borde lägga till den här funktionen för att den passar Anna (personan)”.

“Om vi marknadsför med det här budskapet pratar vi mer direkt med Johan (personan)”.

För att göra detta måste er persona upplevas verklig – se därför till att skapa en persona, inte bara utifrån datan, utan med bilder och dylikt som enklare kan få hen att kännas som en del av din organisation – och än mer din målgrupp.

Om du jobbar med en förankrad persona i din organisation, se till att ställa frågor såsom:

 • Hur passar den här produkten/tjänsten in på hen?
 • Vad vill hen ha?
 • Hur borde vi kommunicera med hen?
Bild på persona. Bilden kommer ifrån: http://www.simplyusable.se/wp-content/uploads/2014/07/Bild1.png?w=240. Bild på persona. Bilden kommer ifrån: http://www.simplyusable.se/wp-content/uploads/2014/07/Bild1.png?w=240.

Det här inlägget är en del av en större kurs i digital marknadsföring.
Läs allt om kursen i digital marknadsföring här.

Övning: Skapa en persona

I den här övningen skapar du minst en persona för din verksamhet. Se till att din persona bygger på målgruppsdata. Om din verksamhet har flera målgrupper, skapa flera personas för att möta dom olika målgrupperna. Dina personas kommer hjälpa dig att rikta din marknadsföring senare.Om du känner att du inte har tillräckligt med data för olika punkter. Vänta med dom till ett senare tillfälle. I många fall kan det handla om att du behöver samla mer data för att veta mer säkert vilka dina personas är.

1. Ge din persona en identitet

Svara på frågorna:

 • Vad heter hen?
 • Vad har hen för kön?
 • Hur gammal är hen?
 • Har hen familj?
 • Vilka intressen har hen?
 • Vad gör hen (jobb, erfarenheter etc.)?
 • Vad söker hen på?
 • Vilka tekniska hjälpmedel använder sig hen av?
 • Var befinner hen sig?

2. Skriv en bakgrundshistoria

Utifrån vem din persona är, ge hen en bakgrundshistoria. På sätt kommer hen kännas mer verklig.

3. Skriv ned din personas motivationer

Vad motiveras din persona av? Försök här att beskriva ledtrådar till din personas beteende.

4. Designa din persona

Utöver att hitta en bild som passar din persona, så bör du även skapa ett grafiskt uttryck som passar din persona.

Nedan ser du en mall som jag skapat som du kan utgå ifrån. Mallen är gjord i keynote. Du kan ladda ned mallen här.

exempel på en persona som du kan göra enligt en mall En mall som du kan använda för att skapa en persona.

Det här inlägget är en del av en större kurs i digital marknadsföring.
Läs allt om kursen i digital marknadsföring här.