Vad är sociala medier och varför är det viktigt?

Definitionerna av vad ett socialt medium är tycks gå isär.

Ett exempel är Snapchat, som många skulle klassificera som ett socialt nätverk (eller socialt medium), som själva kallar sig för ett kamera-bolag.

Definitionen bör av den anledningen inte utgå i vad företagen kallar sig själva, utan dess funktionalitet som förmodat binder människor samman.

Kärnan i det här är nätverkseffekten.

Inga sociala medier utan nätverkseffekten

Vad skulle sociala medier vara utan nätverkseffekten? Förmodligen ingenting.

Vi kan definiera nätverkseffekten som följande: “En nätverkseffekt är en effekt där nyttan av en vara eller tjänst ökar med antalet instanser av den, genom att den är uppbyggd som ett nätverk.”

Det vill säga – ju fler människor som använder en tjänst, desto högre är värdet av tjänsten.

Vad nätverken lever på är alltså sina användare och dess förmåga att bete sig som en flock i ett nätverk.

Det här är centralt för oss som digitala marknadsförare eftersom det vägleder oss både i förståelse om hur nätverken fungerar, och vart vi bör rikta vår marknadsföring (mot nätverken där våra användare befinner sig).

Användande av sociala medier i världen

Mycket av datan nedan baseras på Hootsuites årliga undersökning.

Norra Europa och Nordamerika har högst användande av internet i hela världen.

Här ligger internetanvändandet stadigt över 95% av befolkningen.

I ren mängd har dock östra Asien, med Kina i framkant, flest internetanvändare totalt.

Där internet har hög genomslagskraft är även användandet av sociala medier högt men genomslagskraften är framförallt hög i östra Asien (återigen med Kina i framkant i rent antal användare).

Två länder där det procentuella användandet av sociala medier är skyhögt är Taiwan och Sydkorea, båda med ett användande över 85%.

Användande av sociala medier i Sverige

I Sverige baseras vår kunskap om vårt internetanvändande på den årliga undersökningen Svenskarna och Internet.

Det svenska internetanvändandet är bland dom högsta i världen.

Vi har även ett högre än genomsnittligt användande i sociala medier.

Svenskarna och internet 2018: Användning av sociala plattformar. Svenskarna och internet 2018: Användning av sociala plattformar.

Protip: Håll dig uppdaterad genom att följa Svenskarna och Internet samt Hootsuites årliga undersökningar. På så sätt säkerställer du att du har koll på både trender inom sociala medier, samt eventuella nya nätverk. Vilka nätverk som är populära just nu är givetvis viktigt att känna till, oavsett om din målgrupp befinner sig i det aktuella nätverket eller inte.

Marknadsföring i sociala medier

Sociala nätverk vill att vi ska annonsera hos dom.

För att få oss att annonsera används ett huvudsakligt argument till oss som digitala marknadsförare.

Möjligheten att nå vår målgrupp.

Dom säljer det faktum att vår målgrupp befinner sig på just deras sociala nätverk.

Desto bättre ett socialt nätverk känner sina användare, desto bättre kan dom faktiskt sälja sig som en annonskanal.

Och för oss digitala marknadsförare blir det snabbt en självklar kalkyl, framförallt med tanke på hur stor den potentiella annonsmålgruppen är i dom sociala nätverken.

Olika nätverk har olika målgrupper som vi kan annonsera mot. Olika nätverk har olika målgrupper som vi kan annonsera mot.

Vårt val av social kanal är starkt kopplat till vilka användare som befinner sig i ett nätverk.

Olika nätverk, olika målgrupper

När vi väljer kanal kommer en av dom viktigaste frågorna vi ställer oss vara vilket socialt medium som passar just vårt företag bäst.

Verktyget för att besvara detta är att ha en väl definierad målgrupp, så att vi kan identifiera och matcha vår marknadsföring mot just den här målgruppen, med den tillgängliga målgruppen i olika sociala medier.

Huruvida en målgrupp finns som del av ett socialt nätverks större målgrupp är givetvis svårt att redogöra.

Däremot finns det verktyg som vi kan använda för att ta reda på detta.

Majoriteten av dessa verktyg går vi igenom här.

Målsättning

Ju bättre insikter vi har om målgruppen, desto mer vägledande målsättningar kan vi sätta för vår närvaro i sociala medier (betald och förtjänad).

Målsättningen styr nämligen vilken typ av närvaro som vi bör rikta in oss på och vad som är rimligt att förvänta sig av en viss kanal.

Exempel: Vår målgrupp kan vara närvarande i ett socialt nätverk, men dess närvaro i det mediet kanske inte är fokuserad på köp av våra tjänster. Om vår målsättning tydligt definierar ett fokus på att höja vår försäljning så kan marknadsföring i det sociala nätverket alltså slå fel eftersom förväntningen hos målgruppen i den kanalen är på varumärkesbyggande aktiviteter och inte direkt säljande marknadsföring. Det här exemplet illustrerar alltså en användare som inte är i den del av köpprocessen som vi behöver marknadsföra mot.

Användare i olika delar av köpprocessen

Huruvida din målgrupp är närvarande i ett socialt medium är inte det enda som bör styra ditt beslut om du ska marknadsföra dig genom kanalen.

Vilken del av köpprocessen användarna befinner sig i är även det en viktig indikation på din eventuella framgång i kanalen.

Om du marknadsför med innehåll som kommunicerar till användaren att denne ska genomför att köp, kanske användaren inte kommer agera om personen i fråga inte ens känner till produkten/tjänsten i första läget.

Det här är viktigt att känna till eftersom sannolikheten är högre att en användare på sociala medier inte är i ett senare steg av köpprocessen.

Givetvis varierar andelen användare med köpintention mellan olika sociala nätverk och faktum är att det är en av dom aspekter som många sociala nätverk väljer att fokusera på i sin produktutveckling.

Exempel: Ett tydligt exempel på detta är Instagram shopping där företaget börjat erbjuda företag möjlighet att sälja sina produkter direkt inne i Instagram. Detta är en tydlig förlängning av två faktorer: dels viljan att behålla användarna inne på Instagrams platform, och dels för att möjliggöra för användare att accelerera processen från se- och tänka-faserna till faktiskt genomförande i slutskedet av köpprocessen.

Kanalmixen

Med en väl överlagd målgrupp, målsättning och en förståelse om våra användares köpprocess, kan vi pussla ihop en kanalmix som passar oss.

För många företag kommer den bestå av en salig blandning av kanaler, och för vissa uteslutande sociala medier.

Det finns alltså inte en samling kanaler som passar alla företag.

Däremot finns det gott om exempel på företag som har en närvaro i en kanal där dom inte borde.

Se därför till att välja dina kanaler med omsorg.

Många gånger kan det till och med kosta mer att försöka sig på en kanal, än att lämna den orörd.

Du har säkert stött på många företag med helt tomma facebooksidor – ett resultat av att man tänker att det är essentiell del som alla företag måste ha, istället för att strategiskt välja kanaler.

Typer av sociala medier

När vi pratar om sociala medier menar vi oftast nätverk som Facebook och Youtube, men begreppet innefattar självklart fler nätverk, och många tillhörande underkategorier.

Hootsuite har samlat en lista av 10 typer av sociala medier.

  • Sociala nätverk (kopplar samman människor) – Facebook, Twitter, Linkedin
  • Media-delnings-nätverk (delar olika media: bilder, video och andra medier) – Instagram, Snapchat, Youtube
  • Diskussionsforum (dela nyheter och idéer) – Reddit, Quora
  • Bokmärkes- och kureringsnätverk (upptäck, spara och dela nytt innehåll) – Pinterest
  • Recensionsnätverk (hitta och recensera företag) – Yelp, TripAdvisor
  • Blogg- och publiceringsnätverk (publicera innehåll online) – WordPress, Tumblr, Medium
  • Intressebaserade nätverk (nätverk där vi delar intressen och hobbys) – Last.fm
  • Sociala e-handelsnätverk (ofta trendstyrda e-handlare) – Etsy
  • Delningsekonomi-nätverk (tjänster som bygger på att dela saker eller tjänster) – Uber, Airbnb
  • Anonyma sociala nätverk (nätverk där vi tillåts kommunicera anonymt) – Ask.fm, Flashback

Olika nätverk har olika målgrupper och som digital marknadsförare handlar det i stort om att förstå vilka nätverk som din målgrupp nyttjar och följer.

Om du har en god inblick i din målgrupps tillhörighet i olika nätverk kan du på ett enklare sätt lära känna målgruppen och vilken typ av kommunikation som passar just din målgrupp (i just det nätverket).

Olika sociala medier och eventuella annonsplatser

En del av digital marknadsföring är att känna till möjliga kanaler att marknadsföra genom.

Nedan följer en lista av olika nätverk följt av möjliga annonsplatser

Facebook – Annonsering i Facebook-nätverket

Instagram – Annonsering i Facebook-nätverket

Messenger – Annonsering i Facebook-nätverket

Whatsapp – Annonsering i Facebook-nätverket

Tumblr – Annonsering på Tumblr

Twitter – Annonsering på Twitter

Skype – Displayannonseringslösning via tredje part

Viber – Displayannonseringslösning på Viber (ansökan krävs)

Snapchat – Annonsering på Snapchat

Pinterest – Annonsering på Pinterest

LinkedIn – Annonsering på LinkedIn

Telegram – Det går inte att annonsera på Telegram

Reddit – Annonsering på Reddit

Foursquare – Annonsering på Foursquare

Quora – Annonsering på Quora

Flashback – Displayannonseringslösning på Flashback

Sociala medier som är vanligare utanför Sverige

QQ (Kina och övriga Asien)

WeChat (Kina och övriga Asien)

Qzone (Kina)

Baidu Tieba (Kina)

Sina Weibo (Kina)

Line (Asien)

KakaoTalk (Korea)

YY (Kina)

VKontakte (Ryssland)

Taringa (Latinamerika)

Renren (Kina)

Läs vidare här om du vill få en ännu bredare översikt om olika sociala nätverk.

Den mörka sidan av marknadsföring i sociala medier

Det finns ett stort problem som alla sociala medier påverkas av och det är falska användare.

Oavsett nätverk finns det idag stora möjligheter att både köpa följare och engagemang.

Problemet bottnar i det faktum att många personer får sina konton hackade.

Dessa konton kan således användas för att genomföra olika aktiviteter som lurar dom sociala nätverkens algoritmer att tro att dom genomförs av riktiga personer.

Det är fullt möjligt för vilken marknadsförare som helst att vara en del av detta – ofta till en låg kostnad.

Min rekommendation till dig är dock att ta ett fullständigt avstånd från det.

Inte enbart för att det är omoraliskt (även om det är grund nog i sig), utan även för att risken alltid finns att bli upptäckt och som ett resultat, straffad.

Du kan fördjupa dig i det här problemet här.