Vad är sociala medier och varför är det viktigt?

Vill du läsa en distanskurs i sociala medier?

Nordic Tech Institute erbjuder både kurser i marknadsföring i sociala medier och innehållsskapande för sociala medier.

Sociala medier är sajter och appar som tillåter personer att skapa och dela information snabbt till många samtidigt, gärna på ett effektivt sätt och i realtid.

Det är nätverk som knyter samman kluster av människor.

Det finns många olika typer av sociala nätverk.

Till exempel Twitter som fokuserar på kortare meddelanden och instagram som helt fokuserar på bilder och video.

Snapchats moderbolag Snap kallar sig själva för ett kamerabolag (även detta kan vara ett sätt att nischa deras nätverk ytterligare mot just bilder).

Hur olika sociala nätverk definierar sig själva är inte nödvändigtvis grunden till dess definition som socialt nätverk.

Denna definition bör snarare definieras av dess möjlighet att binda samman människor.

Kärnan i det här är nätverkseffekten.

Nätverkseffekten i sociala medier

Vad skulle sociala medier vara utan nätverkseffekten? Förmodligen ingenting.

Vi kan definiera nätverkseffekten som följande: “En nätverkseffekt är en effekt där nyttan av en vara eller tjänst ökar med antalet instanser av den, genom att den är uppbyggd som ett nätverk.”

Det vill säga – ju fler människor som använder en tjänst, desto högre är värdet av tjänsten.

Vad nätverken lever på är alltså sina användare och dess förmåga att bete sig som en flock i ett nätverk.

Det här är centralt för oss som digitala marknadsförare eftersom det vägleder oss både i förståelse om hur nätverken fungerar, och vart vi bör rikta vår marknadsföring (mot nätverken där våra användare befinner sig).

Användandet av sociala medier i världen

En majoritet av alla människor världen över använder sociala medier idag. En genomsnittlig person har cirka 6 olika konton på sociala plattformar. Cirka 2 timmar och 30 minuter per dag är den genomsnittliga tiden för att spendera på sociala medier. Otroliga siffror, inte sant.

Europa och Nordamerika har däremot fortfarande höga nivåer av sociala medier-användare rent procentuellt.

Där internet har hög genomslagskraft är även användandet av sociala medier högt men genomslagskraften är framförallt hög i östra Asien (med Kina i framkant i rent antal användare).

Användande av sociala medier i Sverige

I Sverige baseras vår kunskap om vårt internetanvändande på den årliga undersökningen Svenskarna och Internet.

Det svenska internetanvändandet är bland dom högsta i världen.

Vi har även ett högre än genomsnittligt användande i sociala medier.

Protip: Håll dig uppdaterad genom att följa Svenskarna och Internet samt Hootsuites årliga undersökningar. På så sätt säkerställer du att du har koll på både trender inom sociala medier, samt eventuella nya nätverk. Vilka nätverk som är populära just nu är givetvis viktigt att känna till, oavsett om din målgrupp befinner sig i det aktuella nätverket eller inte.

Typer av sociala medier

Det går att dela in olika sociala nätverk i olika grupperingar. Ett nätverk kan självklart tillhöra flera kategorier. Nedan finner du några av dom vanligaste typerna av sociala nätverk.

Videonätverk

Dessa nätverk är specialiserade på delning av video. Det huvudsakliga innehållet består av antingen längre eller kortare klipp (eller en kombination av båda). Video är ofta mer informativa än t.ex. bilder och fungerar därför utmärkt för företag som till exempel vill jobba med att utbilda eller informera på något sätt.

Populära videonätverk: YouTube & TikTok

Nätverk med försvinnande innehåll

Vissa nätverk specialiserar sig på kommunikation som är hyperaktuell. I dessa plattformar försvinner innehållet inte kort efter att det publicerats. Ofta runt 24 timmar efter att det publicerats. Företag kan använda sig utav dessa nätverks aktualitet. Olika produktsläpp eller viktig information delas effektfullt genom dessa kanaler.

Populära nätverk med försvinnande innehåll: Snapchat, Instagram stories

Diskussionsnätverk

Diskussionsnätverk är forum där användare kan engagera i mer djupgående diskussion med andra deltagare i nätverket. Detta bygger på ämnesspecifika trådar som användarna i nätverket kan lyfta upp.

Populära diskussionsnätverk: Reddit, Quora och Flashback

Strömningsnätverk

Strömningsnätverk är nätverk där användarna själva kan strömma upplevelser som dom har i realtid. Vanligt är att en “live-streamer” strömmar till exempel när denna person spelar ett spel.

Populära strömmningsnätverk: Twitch, Youtube

Företagsnätverk

Vissa nätverk vänder sig mer specifikt till professionella sammanhang. Målsättningen i dessa nätverk är ofta att samla personer i olika branscher.

Populära företagsnätverk: LinkedIn, Twitter

Inspirationsnätverk

I ett inspirationsnätverk är innehållet ofta mer tillrättalagt efter dina behov och intressen. Det kanske handlar om att användare letar efter inspiration för en resa, eller ett inköp.

Populära inspirationsnätverk: Pinterest, Instagram, Youtube, bloggar

Olika sociala medier har olika målgrupper

Oavsett om vi tittar på kontinenter eller länder så kommer olika sociala medier ha olika målgrupper i sig.

Detta handlar i grunden om att olika sociala medier även lockar in sina användare med sina nischer.

LinkedIn riktar sig specifikt till yrkesverksamma och Instagram till dom som vill följa vad som händer på ett visuellt sätt.

Notera även att nätverkseffekten gör sig aktuell här – i form av att olika grupperingar kommer ha olika typer av närvaro i flera kanaler.

Dina kollegor kanske förväntar sig att du ska vara närvarande på LinkedIn medan din vänskapskrets i första hand använder sig utav Facebook.

Ett företag som vill marknadsföra sig genom ett socialt nätverk behöver således känna till vart dess målgrupp befinner sig.

Ju mer väldefinierad målgrupp vi som företag har, desto lättare blir det att hitta vår målgrupp i sociala medier, genom både förtjänad räckvidd och betald marknadsföring.

Förtjänad och betald räckvidd

Sociala medier kan delas in i två huvudsakliga grenar: Förtjänad och betald räckvidd. Ibland argumenteras det för att det finns tre kategorier (läs mer här).

Förtjänad räckvidd

Om du skapar och publicerar ett innehåll i sociala medier och ditt inlägg syns för andra – då har du fått förtjänad räckvidd.

Din förtjänade räckvidd är den som det sociala nätverket ger dig, eftersom dom anser att ditt innehåll är relevant för andra användare på nätverket.

Målsättningen för många är att få så mycket förtjänad räckvidd som möjligt.

Förtjänad räckvidd kan även kallas för organisk räckvidd. Förtjänad räckvidd är gratis räckvidd.

Betald räckvidd

Betald räckvidd är den räckvidd vi betalat för genom att annonsera genom dom olika nätverken.

En stor del av det totala utrymmet lämnas för denna typen av innehåll i olika sociala medier.

Som användare är det många gånger svårt att skilja på betalt innehåll och organiskt innehåll.

“Paid social” är ett vanligt sätt att referera till betald räckvidd.

Målsättning

Ju bättre insikter vi har om målgruppen, desto mer vägledande målsättningar kan vi sätta för vår närvaro i sociala medier (betald och förtjänad).

Målsättningen styr nämligen vilken typ av närvaro som vi bör rikta in oss på och vad som är rimligt att förvänta sig av en viss kanal.

Vanliga målsättningar kan vara:

  1. Utöka vår räckvidd (nå fler personer)
  2. Sälja fler produkter
  3. Bygga starkare relation med våra befintliga kunder

Exempel: Vår målgrupp kan vara närvarande i ett socialt nätverk, men dess närvaro i det mediet kanske inte är fokuserad på köp av våra tjänster. Om vår målsättning tydligt definierar ett fokus på att höja vår försäljning så kan marknadsföring i det sociala nätverket alltså slå fel eftersom förväntningen hos målgruppen i den kanalen är på varumärkesbyggande aktiviteter och inte direkt säljande marknadsföring. Det här exemplet illustrerar alltså en användare som inte är i den del av köpprocessen som vi behöver marknadsföra mot.

Marknadsföring (och annonsering) i sociala medier

Alla sociala nätverk vill att vi ska annonsera hos dem, det är så de tjänar pengar.

För att få oss att annonsera hos just dem, vill nätverket se till att locka till sig vår målgrupp.

De sociala nätverken säljer det faktum att vår målgrupp befinner sig på just deras sociala nätverk.

Desto bättre ett socialt nätverk känner sina användare, desto bättre kan de faktiskt sälja sig som en annonskanal.

Och för oss digitala marknadsförare blir det snabbt en självklar kalkyl, framförallt med tanke på hur stor den potentiella annonsmålgruppen är i de sociala nätverken.

Vårt val av social kanal är starkt kopplat till vilka användare som befinner sig i ett nätverk.

Marknadsföring i sociala medier är av denna anledningen en naturlig del av företags totala marknadsföringsbudget.

Olika sociala medier och eventuella annonsplatser

En del av digital marknadsföring är att känna till möjliga kanaler att marknadsföra genom.

Nedan följer en lista av olika nätverk följt av möjliga annonsplatser:

Sociala medier som är vanligare utanför Sverige
– Det finns flera vanliga nätverk i Asien. Vanligt är bland annat WeChat. Läs mer om stora nätverk i asien här. 
– VKontakte (Ryssland)
– Taringa (Latinamerika)

Den mörka sidan av marknadsföring i sociala medier

Det finns ett stort problem som alla sociala medier påverkas av och det är falska användare.

Oavsett nätverk finns det idag stora möjligheter att både köpa följare och engagemang.

Problemet bottnar i det faktum att många personer får sina konton hackade.

Dessa konton kan således användas för att genomföra olika aktiviteter som lurar dom sociala nätverkens algoritmer att tro att dom genomförs av riktiga personer.

Det är fullt möjligt för vilken marknadsförare som helst att vara en del av detta – ofta till en låg kostnad.

Min rekommendation till dig är dock att ta ett fullständigt avstånd från det.

Inte enbart för att det är omoraliskt (även om det är grund nog i sig), utan även för att risken alltid finns att bli upptäckt och som ett resultat, straffad.

Protip: Ibland kan du till exempel när du annonserar på olika sociala nätverk, behöva gå igenom omfattande registreringssteg för att du ska bli godkänd att annonsera i nätverket. Facebook kan till exempel under vissa omständigheter be dig skicka in en bild på din identifikation.

Varför är sociala medier viktigt?

Sociala medier är överallt idag.

Det går inte att undvika att det ofta finns en förväntan på både företag och privatpersoner att närvara i ett visst nätverk.

Som företag är det centralt att fråga sig själv vart målgruppen befinner sig, och om det finns en mottaglighet för ditt innehåll i den kanalen.

Om så är fallet så bör det inte finnas mycket som står i vägen för er närvaro i kanalen.

Oavsett om detta är fallet så är frågeställningen än viktigare.

En djupare förståelse i det sociala medielandskapet ger inblick och svar i denna frågan – huruvida sociala medier (eller endast ett visst socialt nätverk) är viktigt för mig och mitt företag.