Digital marknadsanalys

Det här inlägget är en del av en större kurs i digital marknadsföring.
Läs allt om kursen i digital marknadsföring här.

En grundlig marknadsanalys är essentiell för all marknadsföring. I det här området lär vi oss att undersöka en digital målgrupp – hur lär vi känna målgruppen? Vi lär oss även att bygga effektiva och datadrivna personas, som kan hjälpa dig rikta din marknadsföring. Vi kikar även på sökordsresearch – där insikterna kan hjälpa dig förstå dina användares beteende. Sist kikar vi på konkurrensen – vilka är dom? & vad gör dom?

I området marknadsanalys går vi igenom:

 1. Hitta din digitala målgrupp.
 2. Skapa din första persona.
 3. Gör en sökordsresearch.
 4. Identifiera dina konkurrenters svagheter.

Varför är marknadsanalysen viktig?

Digital marknadsföring handlar om att känna sina målgrupp extra väl. Ju bättre du känner din målgrupp, desto mer effektivt kommer du kunna marknadsföra. En väl genomförd marknadsanalys står även i centrum för ett datadrivet arbetssätt. Resultatet av det är en ökad konkurrenskraftighet.

En noga genomförd marknadsanalys hjälper dig att:

 • Fatta snabbare beslut
 • Fatta fler rätta beslut
 • Kommunicera mer direkt med din målgrupp
 • Minska diskrepansen (mellan dina och målgruppens vägval)
 • Produktutveckla

Övningar

Notera att övningarna i marknadsanalysen är löpande, och enkla att besöka igen när du har mer kött på benen. Försök att göra så mycket du kan i början, men om du känner dig osäker, vänta med dom och besök övningarna senare.

I övningarna tillhörande det här området ska du:

 • Skapa en persona
 • Göra sökordsresearch
 • Identifiera dina konkurrenter

Det här inlägget är en del av en större kurs i digital marknadsföring.
Läs allt om kursen i digital marknadsföring här.